XE LogoTisková zpráva ze dne 22. 11. 2021


Energie ČS sfúzuje s firmou Amper Market

Společnost Energie ČS (EČS) v polovině října ukončila činnost a tím i spolupráci se společností Česká spořitelna, a.s. Důvodem pro samostatnou existenci společnosti Energie ČS po jejím začlenění do skupiny Bohemia Energy byla možnost využívat označení Energie ČS a výhody pro klienty plynoucí ze spolupráce s Českou spořitelnou. V důsledku ukončení této spolupráce však musí být ukončeny i vazby na Českou spořitelnu.

V následném kroku proto Energie ČS sfúzuje se společností Amper Market. Veškerá práva a povinnosti společnosti Energie ČS vůči zákazníkům a obchodním partnerům zůstanou zachována. „Fúze společnosti Energie ČS a Amper Market je logickým krokem. Obě společnosti jsou 100% dceřinými společnostmi společnosti Europe Easy Energy a.s., která je 100% vlastněna skupinou Bohemia Energy,“ říká Hana Novotná, PR manažerka Bohemia Energy. Fúze je v souladu se strategií skupiny Bohemia Energy postupně ukončovat činnost.

Vážení zákazníci,

s politováním Vám musíme oznámit, že skupina BOHEMIA ENERGY ukončuje dodávky elektřiny a plynu na českém energetickém trhu.

K tomuto razantnímu kroku nás přiměl přetrvávající extrémní růst cen energií na velkoobchodních trzích, kdy cena obou dodávaných komodit, je nyní třikrát vyšší, než byla v loňském roce. Vždy jsme se pro Vás snažili zajistit co nejvýhodnější podmínky, ale tento bezprecedentní nárůst nám to již nadále neumožňuje.

Celou tiskovou zprávu naleznete ZDE.


Co to pro Vás znamená?

Dodávky energií bude pro Vás zajišťovat tzv. Dodavatel poslední instance, a to po dobu následujících 6 měsíců. Právo zajištění kontinuální dodávky prostřednictvím Dodavatele poslední instance Vám vzniká ze zákona a nemusíte se tak obávat přerušení dodávek do Vašich odběrných míst.


Co doporučujeme v současné situaci udělat?

V co možná nejkratším čase si vyberte nového dodavatele a uzavřete s ním smlouvu na dodávku energií. Důležité kontakty najdete na ZDE.

Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy naleznete ZDE.

I v následujících týdnech Vám budeme k dispozici na našich infolinkách a e-mailech a budeme se snažit udělat vše pro to, aby byl Váš přechod k novému dodavateli co nejméně komplikovaný. Nicméně očekáváme, že naše zákaznická linka, bude v nejbližších dnech čelit velkému náporu otázek, a proto se předem omlouváme za delší čekání na spojení s našim operátorem.

Učinit toto rozhodnutí pro nás bylo velmi náročné a vzniklá situace nás velice mrzí. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za důvěru a přízeň, kterou jste nám projevovali v uplynulých letech.


DPI (Dodavatel poslední instance)


ELEKTŘINA

E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz

Pražská energetika, a.s.
Telefon: 800 550 055
www.pre.cz

ČEZ Prodej, a.s.
Telefon: 800 810 820
www.cez.cz


PLYN

E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz

Pražská plynárenská, a.s.
Telefon: 800 134 134
www.ppas.cz

Innogy Česká republika a.s.
Telefon: 800 113 355
www.innogy.cz


Důležité kontakty pro sjednání nové dodávkové smlouvy


ČEZ Prodej, a.s.
Telefon: 800 810 820
www.cez.cz

E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz

Innogy Česká republika a.s.
Telefon: 800 113 355
www.innogy.cz

Pražská energetika, a.s.
Telefon: 800 550 055
www.pre.cz

Pražská plynárenská, a.s.
Telefon: 800 134 134
www.ppas.cz

bezDodavatele a.s.
Telefon: 800 850 850
www.bezdodavatele.cz

MND a.s.
Telefon: 800 400 500
www.mnd.cz

Otázky a odpovědi (FAQ)


Kdo je dodavatel poslední instance?
Dodavatel poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou a zemním plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu a zemní plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. DPI je povinný dodávat Vám komoditu ve smluveném rozsahu do doby, než si zvolíte nového dodavatele, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne ztráty způsobilosti dodavatele, dodávat Vám elektřinu a/nebo zemní plyn.

Do kdy musím platit zálohy za dodávky elektřiny/ plynu?
S ohledem na to, že dodavatelské společnosti skupiny Bohemia Energy budou svým zákazníkům dodávat elektřinu do 14. 10. 2021, zemní plyn do 17. 10. 2021, je nutné, aby zákazníci uhradili zálohové platby i za říjen. Tyto budou řádně vyúčtovány v konečné faktuře poté, co obdržíme fakturační data od příslušných provozovatelů distribučních soustav.

Platil jsem Vám platby formou SIPO, budu si muset rušit SIPO platby sám?
SIPO není potřeba rušit. Dodavatelské společnosti skupiny Bohemia Energy nebudou odesílat na Českou Poštu požadavky na platbu SIPO a Zákazníkovi se tak naše zálohy na SIPO lístku neobjeví. Naopak, měli by mít počínaje listopadem na SIPO lístku zálohy od nového dodavatele.

Kdy obdržím konečné vyúčtování?
Konečné vyúčtování Vám naše společnost vystaví nejpozději do 4 týdnů ode dne dodání potřebných dat od příslušného provozovatele distribuční soustavy.

Budou mi vráceny přeplatky?
Samozřejmě. Naše společnost nekrachuje, ale utlumila činnost tak, aby mohla svým závazkům vůči dodavatelům, zákazníkům a zaměstnancům dostát řádně a dle příslušných právních předpisů.

Mohu zadat samoodečet k datu ukončení dodávkové smlouvy s Vaší společností?
Samozřejmě můžete. V takovém případě kontaktujte prosím svého nového dodavatele a/nebo DPI, kterému tento samoodečet nahlásíte.

Co se stane, pokud neuzavřu novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem?
V případě, pokud neuzavřete novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem ve lhůtě do 6ti měsíců ode dne zahájení dodávky v režimu DPI, můžete se ocitnout v režimu neoprávněného odběru, se všemi z toho spojenými konsekvencemi.

Hrozí mi v souvislosti s ukončením dodávkové smlouvy s Vaší společností nějaké sankce?
Nikoliv. S přechodem k novému dodavateli, stejně jako s přechodem do režimu DPI, nebude naše společnost spojovat žádné sankce.

Co když mám s Vámi uzavřenou dodávkovou smlouvu, ale zatím od Vás neodebírám?
V takovém případě doporučujeme kontaktovat Vašeho stávajícího dodavatele o potvrzení platnosti Vaší dodávkové smlouvy. Pokud naše společnost dosud nezahájila dodávku do Vašich odběrných míst, nebude se Vás přechod do režimu DPI týkat.

Kdy skončily moje smlouvy?
Všechny smlouvy o dodávkách plynu a/nebo elektřiny uzavřené s Vámi zanikly, a to ke dni 14. října 2021 (v případě smluv o dodávkách elektřiny) a ke dni 17. října 2021 (v případě smluv o dodávkách plynu), neboť v uvedené dny došlo ze zákona k ukončení dodávek podle sjednaných smluv (společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., IČ 273 86 732, která pro naši společnost zajišťovala odpovědnost za odchylku, přestala být subjektem zúčtování ve smyslu energetického zákona).

K zániku smluv došlo v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli naší společnosti spočívající zejména ve zcela bezprecedentním nárustu cen elektřiny a plynu na velkoobchodních trzích.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Vám naše společnost oznamuje, že smlouvy se zákazníky o dodávkách plynu a/nebo elektřiny, které zanikly nemohou být automaticky prolongovány.

Sídlo společnosti


Energie ČS, a.s.
Na Poříčí 1046/24
110 00 Praha 1

Kontakt
E-mail: info@energie-cs.cz
Telefon: 800 888 880
Číslo datové schránky: xakji2y
IČ: 24256692
DIČ: CZ24256692

Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 18431

Ceníky produktů najdete zde a všeobecné obchodní podmínky zde.