99,94 % naší elektřiny pocházelo v roce 2019 z obnovitelných zdrojů

I v roce 2019 jsme dodávali naprostou většinu naší elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jejich podíl na elektřině dodávané našim klientům stoupl na 99,94 %.

V Energii ČS se dlouhodobě specializujeme na výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, především z bioplynových stanic, ale i z větrných, solárních nebo vodních elektráren. V roce 2017 byl podíl obnovitelných zdrojů v našem mixu 97,17 %, v roce 2018 už tento podíl činil 99,53 %. Kompletní energetický mix Energie ČS za rok 2019 najdete v tabulce pod tímto odstavcem, včetně porovnání s národním energetickým mixem za stejné období.

Výroba EE z výroben Energie ČS, a.s.

Zdroje energie2019
Obnovitelné zdroje – Celkem99,94%
Sluneční1,18%
Větrné1,20%
Vodní1,78%
Geotermální0,00%
Biomasa95,78%
Ostatní0,00%
Fosilní zdroje – Celkem0,06%
Hnědé uhlí0,00%
Černé uhlí0,00%
Zemní plyn0,06%
Ropa a ropné produkty0,00%
Druhotné zdroje a ostatní0,00%
Jaderné zdroje – Celkem0,00%

Národní energetický mix

Zdroje energie2019
Obnovitelné zdroje – Celkem3,90%
Sluneční1,66%
Větrné0,00%
Vodní0,44%
Geotermální0,00%
Biomasa1,81%
Ostatní0,00%
Fosilní zdroje – Celkem57,01%
Hnědé uhlí46,18%
Černé uhlí2,84%
Zemní plyn7,74%
Ropa a ropné produkty0,15%
Druhotné zdroje a ostatní0,10%
Jaderné zdroje – Celkem39,09%

Jsme spolehlivý a férový dodavatel a na obnovitelné zdroje se zaměřujeme dlouhodobě

Na energetickém trhu působíme od roku 2012, kdy jsme začali naše služby nabízet primárně korporátním a firemním klientům. V souvislosti se službou České spořitelny Moje zdravé finance jsme začali nabízet levnější a zároveň ekologické dodávky energií i domácnostem.

Zakládáme si na otevřené a upřímné komunikaci s našimi zákazníky, naším cílem je vybudovat s nimi dlouhodobý vztah, proto při uzavírání smlouvy vždy dbáme na jasné a srozumitelné vysvětlení všech podmínek tak, aby zákazník mohl udělat rozhodnutí na základě všech relevantních informací a na případném vyúčtování ho potom nic nepřekvapilo.

Na videu níže můžete kromě představení naší společnosti vidět i některé konkrétní výrobce, od kterých elektřinu vykupujeme.