Časté dotazy | Informace

V této sekci jsme připravili Vaše nejčastější otázky a naše odpovědi na ně.

Smlouvu můžete vyplnit pomocí online formuláře zde na webu, nebo prostřednictvím našich operátorů na lince +420 800 888 880. Využít také můžete některou z našich poboček.

Přeregistrace odběrného místa k naší společnosti je závislá na výpovědních lhůtách předchozího dodavatele, trvá obvykle 3 až 4 měsíce a o všechny její detaily se postará naše společnost. Je pro Vás tedy zcela bez starostí. Pokud k nám přecházíte a máte u jiné společnosti zřízenou službu se závazkem odběru po určitou dobu, garantujeme Vám, že změnu dodavatele provedeme až v momentu, který pro Vás nebude znamenat jakékoliv sankce za porušení podmínek původní smlouvy.

Vypovědět smlouvu je přirozeným právem každého odběratele. Pokud dojde k v průběhu trvání smlouvy ke změně všeobecných obchodních podmínek nebo ke změně ceny, se kterou nebudete souhlasit, máte právo od smlouvy odstoupit.

V případě vaší jakékoliv stížnosti či reklamace se na nás neváhejte obrátit. Všechny Vaše podněty rádi prověříme. Pokud se nám nepodaří vyřešit věc k Vaší spokojenosti, můžete se obrátit přímo na Energetický regulační úřad (www.eru.cz), který je příslušný pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů v odvětví energetiky. V případě stížností nebo reklamací týkajících se smlouvy kupní, se můžete obrátit také na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

Dodávka energií je vlastně službou, kdy obchodník zajišťuje pro zákazníka nákup elektřiny anebo zemního plynu na velkoobchodním trhu, její dopravu až k zákazníkovi a vyúčtování jeho spotřeby. Cenovou výhodu pro zákazníka se snažíme získat vhodnou strategií nákupu na velkoobchodním trhu, využíváním moderních informačních technologií a promyšleným řízením nákladů na provoz společnosti.

My jsme přesvědčeni, že kvalita našich služeb je dnes vyšší, než u většiny konkurence. Nejde o to nabízet bezbřehý rozsah služeb, ale právě jen to, co naši zákazníci potřebují. Neprovozujeme služby, které využije minimální počet zákazníků a zároveň jejich provozování zatěžuje náklady provoz společnosti.

Doma změnu nezaznamenáte. Technicky zůstane vše tak, jak je. Využijeme služeb místně příslušné energetické distribuční společnosti k tomu, abychom k Vám dopravili levnější elektřinu anebo plyn. Její služby jsou regulovány a jsou tedy pro všechny obchodníky stejné.

Ještě před tím, než nahlásíte poruchu, zkontrolujte pečlivě hlavní jistič a případně i podružné jističe.

Pokud chcete nahlásit poruchu, kontaktujte naši Zákaznickou linku na čísle 800 888 880. Mimo pracovní dobu kontaktujte přímo svého provozovatele distribuční soustavy na lince pro poruchy:
 

Elektřina

 • ČEZ: 800 850 860
 • EG.D: 800 225 577
 • PRE: 1236 nebo 224 919 473 (v případě nouze a ohrožení života)

 

Zemní plyn

 • Pohotovostní linka 1239

Nejjednodušší je nás kontaktovat a my Vám slevu jednoduše a rychle vypočítáme.

1. Cena silové elektřiny
Je to jediná složka, kterou můžete vy sami ovlivnit volbou svého dodavatele energie. Obsahuje tyto položky:

 • pevná měsíční cena
 • cena ve vysokém tarifu (VT)
 • cena v nízkém tarifu (NT)


2. Regulovaná platba za dopravu elektřiny

Regulovaná platba je stejná u všech dodavatelů energií. O výši ceny rozhoduje Energetický regulační úřad (ERÚ). Energie ČS nemůže cenu za dopravu elektřiny ovlivňovat!

ERÚ určuje cenu na základě informací, které mu předloží provozovatelé distribuční soustavy, a také podle daných legislativních pravidel ČR.

Regulovaná platba za dopravu elektřiny obsahuje tyto položky:

 • měsíční plat za příkon
 • cena za distribuované množství elektřiny ve VT
 • cena za distribuované množství elektřiny v NT
 • cena systémových služeb
 • cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla
 • cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a.s. (OTE)

3. Daň z elektřiny
Daň za elektřinu je daná legislativou ČR a je povinná pro všechny dodavatele energie.

Jsou to tyto složky:

 • cena distribuce (měsíční plat za rezervovaný příkon, plat za MWh ve vysokém tarifu, plat za MWh v nízkém tarifu)
 • cena systémových služeb
 • příspěvek na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla
 • platba za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou.

Práva a povinnosti zákazníka v postavení spotřebitele jsou shrnuta v Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie vypracovaném Evropskou Komisí. Tento dokument je dostupný na stránkách ERÚ.

Nenašli jste, co jste hledali?