Distributor | Informace

Kdo je distributor

Kdo je distributor

Provozovatel distribuční soustavy (dále jen PDS) plánuje odečtové trasy, a také realizuje pravidelné odečty spotřeby na vašem měřidle (elektroměr, plynoměr). Získané informace posílá distributor na OTE (Operátor trhu energií), který podklady pro Vaše vyúčtování zasílá nám. PDS udržuje distribuční soustavy elektrické sítě nebo zemního plynu, a zároveň je také možné nahlásit mu poruchy na distribuční soustavě (např. spadlé vedení, přeseknutý kabel před měřidlem).

Kontakty na distributora

Kontakty na distributora

ČEZ Distribuce, a.s.

www.cezdistribuce.cz
Informační linka: 800 850 860
 

PREdistribuce, a.s.

www.predistribuce.cz
Hlášení poruch: 800 823 823
Při ohrožení života: 224 919 473
 

EG.D, a.s.

www.egd.cz
Elektřina: 800 225 577
Plyn: 1239
 

GasNet, s.r.o.

www.gasnet.cz
Pohotovost plynu: 1239
Nonstop zákaznická linka: 800 113 355
 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

www.ppdistribuce.cz
Pohotovost plynu: 1239
Zákaznická linka: 267 175 222, 272 766 700

distribuce_elektrina
distribuce_plyn

Nenašli jste, co jste hledali?