Reklamace a stížnosti | Informace

Hlášení poruch

Hlášení poruch

Ještě před tím, než nahlásíte poruchu, zkontrolujte pečlivě hlavní jistič a případně i podružné jističe.

Pokud chcete nahlásit poruchu, kontaktujte naši Zákaznickou linku na čísle 800 888 880. Mimo pracovní dobu kontaktujte přímo svého provozovatele distribuční soustavy na lince pro poruchy:
 

Elektřina

 • ČEZ: 800 850 860
 • EG.D: 800 225 577
 • PRE: 1236 nebo 224 919 473 (v případě nouze a ohrožení života)

 

Zemní plyn

 • Pohotovostní linka 1239

Reklamace vyúčtování

Reklamace vyúčtování

Je možné reklamovat následující:
 

Vaše identifikační údaje

 • chybné jméno nebo název společnosti
 • chybná fakturační adresa nebo adresa odběrného místa
 • chybné IČ/DIČ

 

Technická reklamace

 

Stavy na vyúčtování

 • chybné počáteční či koncové stavy
 • nezaevidovaný samoodečet
 • nezaevidovaný stav z předávacího protokolu

 

Spotřeba energií

 • nulová spotřeba
 • velmi vysoká nebo nízká spotřeba

 

Informace o odběrném místě

 • jiný jistič nebo sazba
 • jiná adresa odběrného místa
 • osvobození od daně

Reklamace plateb

Reklamace plateb

Veškeré platby, které jsme od Vás přijali do data odečtu spotřeby, a které byly zaúčtovány nejpozději do data vystavení faktury, jsou uvedeny na vyúčtovací faktuře.

Zálohové platby, které byly přijaty až po datu odečtu spotřeby, nebo byly zaúčtovány až po datu vystavení faktury, budou převedeny do Vašeho dalšího zúčtovacího období.
 

Příklad
Zákazníkovi byla vyúčtovací faktura vystavena dne 10. 10. 2019 s datem odečtu spotřeby k 5. 10. 2019. Zákazník provedl úhradu zálohy za 10/2019 ve výši 500 Kč až dne 15. 10. 2019, zaúčtována byla o den později, tedy 16. 10. 2019. Tato platba do vyúčtovací faktury zahrnuta nebude, protože byla uhrazena až po datu odečtu.

 

Vysvětlení

Aby mohla být zmíněná úhrada zálohy na 10/2019 do vyúčtovací faktury zahrnuta, musí být přijata do data odečtu spotřeby (v této modelové situaci do 5. 10. 2019) a zároveň zaúčtována nejpozději do data vystavení faktury (zde do 10. 10. 2019).

Elektroměr / plynoměr

Reklamace elektroměru

Pokud chcete reklamovat elektroměr, zavolejte na Zákaznickou linku 800 888 880.
 

Elektrická energie

 
Před nahlášením poruchy prosím zkontrolujte hlavní jistič a případně i podružné jističe. Dále doporučujeme zkontrolovat, zda se elektroměr protáčí, i když vypnete bytové jističe, zda se natáčí pouze VT nebo NT (u dvoutarifních sazeb), případně zda není elektroměr hlučnější oproti obvyklému provozu.

 • PRE distribuce, a. s.: 1236
 • ČEZ distribuce, a. s.: 800 850 860
 • EG.D, a.s.: 800 225 577

 

Plyn

 
Před nahlášením poruchy prosím zkontrolujte, zda není uzavřen hlavní uzávěr plynu (HUP).

 • PRE distribuce, a. s.: 1236

 

Technická reklamace

 

Stavy na vyúčtování

 • chybné počáteční či koncové stavy
 • nezaevidovaný samoodečet
 • nezaevidovaný stav z předávacího protokolu

 

Spotřeba energií

 • nulová spotřeba
 • velmi vysoká nebo nízká spotřeba

 

Informace o odběrném místě

 • jiný jistič nebo sazba
 • jiná adresa odběrného místa
 • osvobození od daně

Nenašli jste, co jste hledali?