Změna | Informace

Změna záloh

Změna záloh

Novým zákazníkům jsou zálohy určovány podle výše záloh u předchozího dodavatele, takže se nemusíte obávat výrazných změn.

Předepsané zálohy se přepočítávají na každé periodické vyúčtovací faktuře tak, aby souhrn úhrad pokryl plánovanou spotřebu odběrného místa v následujícím období.

Výši záloh stanovuje § 32 odst. 11 vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro domácnosti (kategorie D) nesmí být celková výše záloh větší než 100 % platby odpovídající spotřebě za předchozí srovnatelné období, a to v případě, že hodnoty rezervované kapacity a jmenovité proudové hodnoty hlavního jistícího prvku před elektroměrem budou stejné.
 

Zvýšení záloh:

Pokud chcete zvýšit Vaše zálohy, jednoduše se registrujte do Vaší webové kanceláře, případně nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na naší zákaznické lince. Využít také můžete některou z našich poboček.
 

Snížení záloh:

Snížení zálohy je nutné pečlivě zvážit a propočítat dopad takové změny. Pokud je záloha podhodnocena, tak je zákazník vystaven riziku doplatku u vyúčtovací faktury.

O snížení záloh lze žádat především z důvodu změny charakteru odběru (např. změna technologie vytápění a přechod na tepelné čerpadlo).

Pro posouzení takové žádosti je nutné doložit měsíční spotřebu za jeden kalendářní měsíc, tj. počáteční a konečný stav měřidla v daném měsíci. Pokud chcete zálohu snížit, jednoduše se registrujte do Vaší webové kanceláře, případně nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na naší zákaznické lince. Využít také můžete některou z našich poboček.

Změna způsobu platby

Změna způsobu platby

Pro změnu způsobu úhrady se registrujte do Vaší webové kanceláře, případně nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na naší zákaznické lince. Využít také můžete některou z našich poboček.
 

Úhrada záloh

Pro úhradu záloh používejte jako variabilní symbol (dále jen „VS") číslo zákaznického účtu (výjimkou je inkaso, u kterého platí zvláštní podmínky).

Vaše zálohy můžete uhradit pomocí následujících platebních metod:

 • Bankovní inkaso
 • SIPO
 • Bankovní převod

 

Úhrada faktur

Pro úhradu faktur používejte jako variabilní symbol (dále jen „VS") číslo faktury (výjimkou je inkaso, u kterého platí specifické podmínky).

 • Bankovní převod

 

Vrácení přeplatků

Přeplatek vám můžeme vrátit následujícími způsoby:

 • Bankovní převod

Změna osobních údajů

Změna osobních údajů

Změna zasílací adresy

Pokud chcete změnit Vaši zasílací adresu vyplňte, prosím, elektronickou žádost nebo zavolejte na Zákaznickou linku. Využít také můžete některou z našich poboček.
 

Změna adresy trvalého bydliště

Pokud chcete změnit Vaši adresu trvalého bydliště zašlete, prosím, žádost spolu s kopii občanského průkazu na náš e-mail, nebo poštou na naši adresu. Využít také můžete některou z našich poboček.
 

Změna telefonního čísla nebo e-mailu

Pokud chcete změnit Vaše telefonní číslo nebo e-mail, zavolejte na Zákaznickou linku. Využít také můžete některou z našich poboček.
 

Změna adresy odběrného místa

Pokud chcete změnit adresu odběrného místa (např. změna názvu ulice, nové číslo popisné), zašlete nám, prosím, písemnou žádost na naši adresu. Využít také můžete některou z našich poboček.
 

Změna příjmení

Pokud chcete změnit Vaše příjmení, zavolejte na Zákaznickou linku. Využít také můžete některou z našich poboček.

Změna odběratele

Změna odběratele - stěhování

Změna odběratele - stěhování (na novém odběrném místě je dodavatel Energie ČS)

 

Jak to funguje?

 • Stěhuji se na nové odběrné místo
 • Předchozí nájemce / vlastník odebíral energie od Energie ČS
 • Mám zájem o výhodnější energie

1. Kontaktujte nás:

2. Příprava dokumentů:

 • Na základě Vašeho požadavku připravíme potřebné formuláře a zašleme Vám je k podpisu do druhého pracovního dne.
 • Po obdržení podkladů je stačí jednoduše podepsat a řídit se instrukcemi v přiloženém průvodním dopisu.

3. Následně se o vše postaráme my:

 • Po přijetí řádně vyplněných a podepsaných formulářů okamžitě zpracujeme Váš požadavek na změnu odběratele.
 • Následně předáváme žádost o změnu odběratele na distribuci. Zde se lhůta pro zpracování liší dle distribuce.

4. Dokončení změny:

 • Po schválení změny odběratele distributorem zašleme novému zákazníkovi uvítací dopis a předepsaný plán záloh. Původnímu zákazníkovi zašleme do 30 dnů konečné vyúčtování.


 

Změna odběratele - stěhování (na novém odběrném místě není dodavatel Energie ČS)

 

 • Stěhuji se na nové odběrné místo.
 • Odběrné místo je připojené k distribuční soustavě elektřiny nebo zemního plynu (tzn. je zde elektroměr či plynoměr).
 • Dodavatelem energie zde není Energie ČS.
 • Chci od Vás odebírat na novém odběrném místě levnější energii.

V tomto případě postupujte takto:
 
1. Kontaktujte zákaznickou linku
Zadejte nám požadavek elektronicky nebo telefonicky na lince 800 888 880. My za Vás vyplníme veškeré potřebné formuláře:

 • rámcovou smlouvu + Všeobecné obchodní podmínky (VOP),
 • plné moci,
 • předávací protokol.

 
2. Zašlete nám zpátky podepsané formuláře
Po podpisu všech výše zmíněných dokumentů se stačí řídit instrukcemi v přiloženém průvodním dopisu. Dále nám, prosím, pošlete doklad o Vašem vztahu k nemovitosti, takovým dokumentem je např.:

 • nájemní smlouva,
 • kupní smlouva
 • darovací smlouva
 • výpis z katastru nemovitostí

Smlouva o připojení (dále jen „SOP") je pro vyřízení Vašeho požadavku u distributora velmi důležitá. SOP vám můžeme připravit k podpisu my, ale pouze v případě, že nám se všemi potřebnými podepsanými formuláři zašlete také kopii posledního vyúčtování z odběrného místa, kam se právě stěhujete.
 
Jak postupovat, když nemám kopii posledního vyúčtování z nového odběrného místa?
Navštivte pobočku daného distributora, u něhož je zatím hlášeno Vaše nové odběrné místo. SOP by vám měli vystavit na počkání bez problémů.

Pro vyřízení SOP je nutné si vzít:

 • platný doklad totožnosti (ideálně OP),
 • doklad o vztahu k nemovitosti (nájemní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru nemovitostí).

 
3. Žádost na distributora
Po tom, co přijmeme řádně vyplněné a podepsané formuláře, předáváme je okamžitě se žádostí o přepis na patřičného distributora.

Lhůta zpracování se liší v závislosti na každém distributorovi. U distributorů elektřiny ČEZ a EG.D se lhůta pohybuje do 2 týdnů, u distributora PRE až do 30 dnů.

Distributoři plynu RWE a EG.D provádí změnu k 1. dni v měsíci ob jeden měsíc, Pražská plynárenská k 1. dni následujícího měsíce (v případě, že obdržíme vaše podklady do 25. dne v měsíci, v opačném případě se lhůta o jeden další měsíc prodlouží).
 
4. Informujeme vás
Po tom, co Energie ČS přijme zprávu o zpracování požadavku u distributora, zašleme vám uvítací dopis. Uvítací dopis obsahuje vaše zákaznické číslo a plán záloh.

Nenašli jste, co jste hledali?