Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem elektřiny nebo plynu

Tato dvě slova jsou často zaměňována, jedná se přitom o dva naprosto rozdílné pojmy. Pojďme se podívat, co znamenají a jaký je mezi nimi rozdíl.

Distributor elektřiny/plynu

Jedná se o společnost, která vlastní a spravuje rozvodovou síť a zajišťuje, aby k vám komodita vůbec mohla doputovat. V případě elektřiny jde tedy o vlastníka sítě elektrických vedení vysokého a nízkého napětí a s tím související infrastruktury jako jsou transformátory a podobné. V případě plynu jde obdobně o vlastníka plynárenské soustavy.

Pro elektřinu i plyn máme v České republice vždy 3 distributory. Mezi nimi si nemůžete vybrat, každá společnost vlastní přenosovou soustavu v určité části země a pod jakého distributora spadáte je určeno adresou, kde plyn či elektřinu odebíráte.

V případě elektřiny tvoří cena za distribuci přibližně 70% celkové ceny (zde jsou ale započítány i další poplatky za systémové služby, operátora trhu nebo na podporu obnovitelných zdrojů), u plynu tvoří cena za distribuci přibližně 30% z celkové ceny. Ceny, které za distribuci platíme, určuje Energetický regulační úřad, mezi jednotlivými územími (distributory) se mírně liší, nejedná se ale o zásadní rozdíly.

Dodavatel elektřiny/plynu

Dodavatel je společnost, která s využitím distribuční sítě dodává elektřinu nebo plyn domácnostem, firmám a dalším odběratelům. Elektřinu a plyn kupuje na energetické burze nebo přímo od výrobců.

Ačkoliv se může zdát, že elektřina nebo plyn jsou jenom jedny, rozlišuje se podle jejich původu a tím i ceny. Každý dodavatel musí uvádět tzv. energetický mix, ve kterém deklaruje přesný původ elektřiny a plynu, který nakoupil a dodal svým odběratelům.

Cenu této komodity si dodavatel určuje sám tržním způsobem a u jednotlivých dodavatelů je proto rozdílná. V České republice působí aktuálně několik desítek větších či menších dodavatelů, mezi kterými si zákazník může svobodně vybrat.

Je výhodnější mít elektřinu a plyn od stejného dodavatele nebo od majitele distribuční sítě?

Jednoduchá odpověď je: není.

Majitel distribuční sítě nemůže být zároveň dodavatel. Některé společnosti působí pod stejnou obchodní značkou (distributor i dodavatel), ale fakticky se jedná o rozdílné společnosti. Distributor nemůže (a ze zákona ani nesmí) jakkoliv zvýhodnit jednoho dodavatele ve své síti vůči jiným dodavatelům.

Elektřina a plyn od stejného dodavatele je potom výhodná spíše psychologicky, protože má zákazník smluvní vztah pouze s jednou společností, může například v elektronickém portálu vidět vyúčtování za obě komodity na jednou místě apod.