V roce 2018 jsme zvýšili podíl obnovitelných zdrojů v našem energetickém mixu na 99,53 %

V Energii ČS se dlouhodobě specializujeme na výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, především z bioplynových stanic, ale i z větrných, solárních nebo vodních elektráren. V roce 2018 byl podíl všech obnovitelných zdrojů na elektřině dodávané našim klientům 99,53 %.

Jedná se o nárůst podílu obnovitelných zdrojů, který v roce 2017 u Energie ČS činil 97,14%. Kompletní energetický mix Energie ČS za rok 2018 najdete v tabulce pod tímto odstavcem, včetně porovnání s národním energetickým mixem za stejné období.

Výroba EE z výroben Energie ČS, a.s.

Zdroje energie2018
Obnovitelné zdroje – Celkem99,53%
Sluneční1,94%
Větrné5,45%
Vodní0,32%
Geotermální0,00%
Biomasa91,82%
Ostatní0,00%
Fosilní zdroje – Celkem0,47%
Hnědé uhlí0,00%
Černé uhlí0,00%
Zemní plyn0,44%
Ropa a ropné produkty0,00%
Druhotné zdroje a ostatní0,03%
Jaderné zdroje – Celkem0,00%

Národní energetický mix

Zdroje energie2018
Obnovitelné zdroje – Celkem6,17%
Sluneční2,07%
Větrné0,22%
Vodní0,77%
Geotermální0,00%
Biomasa3,11%
Ostatní0,00%
Fosilní zdroje – Celkem56,95%
Hnědé uhlí44,63%
Černé uhlí4,18%
Zemní plyn5,80%
Ropa a ropné produkty0,04%
Druhotné zdroje a ostatní2,30%
Jaderné zdroje – Celkem36,88%

Jsme spolehlivý a férový dodavatel a na obnovitelné zdroje se zaměřujeme dlouhodobě

Na energetickém trhu působíme od roku 2012, kdy jsme začali naše služby nabízet primárně korporátním a firemním klientům. V souvislosti se službou České spořitelny Moje zdravé finance jsme začali nabízet levnější a zároveň ekologické dodávky energií i domácnostem.

Zakládáme si na otevřené a upřímné komunikaci s našimi zákazníky, naším cílem je vybudovat s nimi dlouhodobý vztah, proto při uzavírání smlouvy vždy dbáme na jasné a srozumitelné vysvětlení všech podmínek tak, aby zákazník mohl udělat rozhodnutí na základě všech relevantních informací a na případném vyúčtování ho potom nic nepřekvapilo.

Na videu níže můžete kromě představení naší společnosti vidět i některé konkrétní výrobce, od kterých elektřinu vykupujeme.